Kolejna nasza realizacja z inicjatywy Związku Romów Polskich. Pomnik pomordowanych Romów odsłonięto 3 sirpnia 2016 roku w Chełmnie nad Nerem, a w uroczystościach wzięło udział kilkaset osób z całej Europy. Ralizacją pomnika zajęła się nasza firma. Na pomniku widnieje napis w 5 językach:

 polskim, niemieckim, romskim, sinti i angielskim:

 

"Tym, którzy całymi taborami powędrowali do nieba...Pamięci około 1400 Romów i Sinti z Austrii Przywiezionych do obozu zagłady Kulmhof w styczniu 1942 roku z getta łódzkiego i następnie zamordowanych w tym samym miesiącu przez niemieckim okupantów. Ich ból i cierpienie zabrała ziemia, która kryje prochy tysięcy ludzi. Nigdy Was nie zapomnimy”.Tym, którzy całymi taborami powędrowali do nieba...Pamięci około 1400 Romów i Sinti z Austrii Przywiezionych do obozu zagłady Kulmhof w styczniu 1942 roku z getta łódzkiego i następnie zamordowanych w tym samym miesiącu przez niemieckim okupantów. Ich ból i cierpienie zabrała ziemia, która kryje prochy tysięcy ludzi. Nigdy Was nie zapomnimy”.

                  

 

 

 

Upamiętniający pomordowanych Romów i Sinti pomnik został ufundowany przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Stowarzyszenie Kulturalne Austriackich Romów, Fundusz Przyszłości Republiki Austrii, Narodowy Fundusz Republiki Austrii na rzecz Ofiar Narodowego Socjalizmu i Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku.


 

KAMIENIARTSTWO Sławomir Jackowski, 

07-319 Małkinia Górna, Kiełczew, ul. Wspólna 14

tel. 29-644-92-79; 513-399-446

biuro@jackowskinagrobki.pl